Muzyka

Projekt Selah to słowa i dźwięki, których źródło tkwi w Najpierwszym ze Słów. Każdego z nas Pan Bóg sobie wymarzył, a potem tego marzenia wysłuchał i tak oto jesteśmy. Ja. Ty. My. Ludzkość.

Talentami, które zasiał w naszych sercach, staramy się przekazywać innym tę prawdę.

A muzyka … muzyka jest dla nas modlitwą. I pierwszym sposobem wyrażania miłości, jaki jest nam dany.